Fastelavn er ikke en fest for alle børn

Mange børn er tryggest i forudsigelighed. Fastelavn er alt andet end forudsigeligt.     Til fastelavn er rutinen i børnehaven/dagplejen/vuggestuen helt anderledes, fordi der løber ninjaer og Elsaer begejstrede rundt og slår på en tønde.   Fastelavn er proppet med sanseindtryk: højspændt stemning, anderledes lyde og farverige synsindtryk. Sanseapperatet kører på højtryk, hos nogle børn.…

Bog: I stedet for Skældud

‘I stedet for skældud’   Sådan arbejder man fagligt med hæve kvaliteten og mindske og forebygge skældud i dagtilbud.   Hvad er skældud? “Skældud er dét barnet oplever som skældud” Sådan kan man kort definere skældud. Derudover er der mange nuancer af skældud, som irritation, ignorering og aldersskam, der alle har skælduds effekt: Modtageren føler…