relationel klasserumsledelse uden skældud

Relationel klasserumsledelse

– uden skældud

 

 

 

Relationel klasserumsledelse er et effektivt redskab til at styrke underviserens ledelses- og relationskompetence.

Det skaber tryghed for eleverne, og derved skabes mere plads til undervisning.

Udbytte af Relationel klasserumsledelse

 

Når underviseren arbejder efter relationel klasserumsledelses principper, oplever eleven:

✓ At blive set og værdsat af sin underviser

✓ Højere motivation for samarbejde

✓ Mere arbejdsro

✓ Mere plads til indlæring

✓ Mindre skældud – eller slet ingen skældud

 

Når underviseren arbejder efter relationel klasserumsledelse, oplever underviseren:

✓ Højere arbejdsglæde i hverdagen

✓ Styrket relationskompetence

✓ Styrket ledelseskompetence

✓ Styrket kommunikationskompetence

✓ Mere ro i klassen til undervisningen

✓ At skælde mindre ud – eller slet ikke at skælde ud

 

 

Relationel klasserumsledelse tager afsæt i Marte Meo, den nyeste forskning i lærerens relationskompetence, MI og bevidst brug af verbal – og nonverbalt kropssprog.

 

Relationel klasserumsledelse

Er en struktureret model til at skabe tryghed i relationen imellem lærer og elev, hvor der skabes mulighed for indlæring.

 

Nogle af fokuspunkterne i Relationel klasserumsledelse er konkrete redskaber til:

 • At styrke kvaliteten af underviserens første møde på dagen med hver enkelt elev
 • At skabe tydelig og tryg ledelse, når undervisningen begynder
 • At bruge undervisningstiden bedst muligt
 • At gå fra uro til ro
 • At skabe overgange i undervisningen, der fastholder fokus på opgaven
 • At skabe et trygt og rart klasserum for både børn og voksne
 • At motivere og være udviklingsstøttende på den enkelte elevs niveau
 • At styrke læringspotentialet hos hver enkelt elev, gennem bedre trivsel.

 

 

 

Pædagogisk dag

Book en temadag til skolens personale med konkrete redskaber til at arbejde relationelt i klasserummet.

 

Indhold på temadagen:

 • Introduktion til Relationel klasserumsledelse
 • Relationens betydning for elev og lærers trivsel
 • Alternativer til skældud i klasserummet
 • Skælduds betydning for elev og lærers trivsel
 • Overførsel af viden til praksis i klasserummet

Individuelt vejledningsforløb til undervisere

 

I et individuelt forløb med relationel klasserumsledelse videofilmes undervisningen.

Underviseren ser udvalgte klip, der viser hvad læreren gør godt og skal gør mere af.

 

I forløbet sættes fokus på:  

 • Lærerens relation til den enkelte elev
 • Klassen som helhed
 • Hvad der skal til for at styrke kvaliteten af relationen til hver enkelt elev og klassen som helhed

 

Et forløb indeholder ca 8 vejledningsmøder á 20 minutter, fordelt over ca 3 måneder.

Det er muligt at lave gruppeforløb for teams.

 

 

Book Relationel klasserumsledelse

 

Christina Abildgaard tilbyder oplæg, temadage, kurser og vejledningsforløb i Relationel Klasserumsledelse for undervisere.

 

 

Tag uforpligtende kontakt for at få en uddybende beskrivelse af oplæg, individuelle – og gruppe forløb i Relationel klasserumsledelse her

 

 

 

Vil du inspireres er du velkommen på dette gratis nyhedsbrev om Relationel Klasserumsledelse