skabe læring være relation

Relationel Klasserumsledelse

 

Relationel klasserumsledelse er et effektiv redskab til at styrke din ledelses- og relationskompetence.

Det skaber tryghed for eleverne, og derved får du mere plads til undervisning.

 

Et forløb med klasserumsledelse sætter fokus på:  

 • Lærerens relation til den enkelte elev
 • Klassen som helhed
 • Hvad der skal til for at styrke kvaliteten af relationen til hver enkelt elev og klassen som helhed

 

Principperne i Relationel Klasserumsledelse

 • At styrke kvaliteten af underviserens første møde på dagen med hver enkelt elev
 • At skabe tydelig og tryg ledelse, når undervisningen begynder
 • At bruge undervisningstiden bedst muligt
 • At gå fra uro til ro
 • At skabe overgange i undervisningen, der fastholder fokus på opgaven
 • At skabe et trygt og rart klasserum for både børn og voksne
 • At motivere og være udviklingsstøttende på den enkelte elevs niveau
 • At styrke læringspotentialet hos hver enkelt elev, gennem bedre trivsel.

 

Relationel Klasserumsledelse tager afsæt i Marte Meo, den nyeste forskning i lærerens relationskompetence, elevcoaching og bevidst brug af verbal – og nonverbalt kropssprog.

 

Book Relationel Klasserumsledelse

 

Christina Abildgaard tilbyder oplæg, kurser og vejledningsforløb i Relationel Klasserumsledelse for undervisere samt overbygning til Marte Meo-terapeuter til at vejlede i klasserummet.

Udbytte af Relationel Klasserumsledelse

Når underviseren arbejder efter relationel klasserumsledelse, oplever eleven:

✓ At blive set og værdsat af sin underviser

✓ Højere motivation for samarbejde

✓ Mere arbejdsro

✓ Mere plads til indlæring

 

Når underviseren arbejder efter relationel klasserumledelse, oplever underviseren:

✓ Højere arbejdsglæde i hverdagen

✓ Styrket relationskompetence

✓ Styrket ledelseskompetence

✓ Mere ro i klassen til undervisningen

Tag uforpligtende kontakt for at få en uddybende beskrivelse af oplæg, individuelle – og gruppe forløb i Relationel Klasserumsledelse her

 

 

 

 

Vil du inspireres er du velkommen på dette gratis nyhedsbrev om Relationel Klasserumsledelse