børn i problemer

Plejefamilien

At tage et barn ind i sit liv er en stor ting! – Jeg har stor respekt for alle de plejefamilier, der gør en kæmpe forskel for børn, der har fået en svær start på livet.

Jeg tilbyder workshops/kurser og supervision der støtter plejeforældre i at håndtere deres rolle bedst muligt.

 

 

1, 2 eller 3-dages kursus:

Boost dit plejebarns selvværd

Mange plejebørn er udfordret af at lavt selvværd, hvilket plejeforældrene kan gøre en masse, for at styrke.

 

På dette kursus får plejeforældre konkrete hverdagsredskaber opbygning af plejebarnets selvværd.

Plejeforældrene inddrages undervejs til opgaver og refleksioner. Kurset er visuelt og foregår i et sprog alle kan forstå, med mulighed for at få svar på spørgsmål til konkrete udfordringer.

 

På det 3-dages kursus, kommer vi omkring:

 • Selvtillid og selvværd – hvad er hvad og hvordan støttes det hos plejebarnet?
 • Alternativer til at skælde ud.
 • Et samarbejde med biologiske forældre, der styrker barnet.
 • Store følelser i små mennesker – sådan støtter du bedst plejebarnet.
 • Marte Meo i plejefamilien – konkret hjælp til selvhjælp.
 • Mad – ikke om hvad vi spiser, men hvordan vi spiser sammen.
 • Hjælp til urolige kroppe – sådan hjælper du til at skabe ro for dit plejebarn.
 • Fokus på plejebarnets styrker.
 • Fokus på plejeforældernes styrker.

Ved 1 eller 2 dage udvælges fra ovenstående temaer.

Kurset henvender sig primært til plejeforældre med børn ml 0-12 år.

 

”Jeg kan på det varmeste anbefale kurset – det bør nærmest være

et krav til alle kommuner at de får dette kursus til plejefamilier!”

(plejemor og kursist, april 2017)

 

1-dags workshop:

Boost din pædagogiske power og styrk forældersamarbejdet

En plejeforælders vigtigste redskab er: Sig selv!

 

En plejeforælder giver omsorg i store mængder.

Det er også vigtigt at give sig selv omsorg, for ikke at brænde ud.

På workshoppen sætter vi fokus på plejeforældres styrker og hvordan man passer godt på sig selv og sørger for at tanke energidepoterne op.

Plejeforældrene får viden om selvomsorg og små kommunikationsøvelser med stor effekt.

 

Samarbejdet med biologiske forældre

‘Kan du lide min Mor og Far og kan du lide mig?’

 

Plejeforældres tilgang til de biologiske forældre, har stor betydning for plejebarnet.
Samarbejdet med de biologiske forældre kan være udfordrende.

Workshoppen zoomer ind på hvordan plejeforældre tager ansvar for at vedligeholde et samarbejde, hvor plejebørn, forældre og trives bedst muligt.

Vi kigger også på hvordan et godt forældresamarbejde kickstartes.

Plejeforældrene får her effektfulde redskaber til at skabe eller forbedre et godt samarbejde med de biologiske forældre til dit plejebarn.

 

På workshoppen får plejeforældrene:

 • Redskaber til at passe på dig selv i relationsarbejdet.
 • Viden om effektfuld verbal – og nonverbal kommunikation.
 • Redskaber til at opstarte/vedligeholde et godt forældresamarbejde
 • God energi til fortsat at være plejeforælder.

 

 

 

 

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere om at booke kursus eller workshops til plejefamilier her