WEB Fotograf Cathrine Drud_CAT0245

Styrk din pædagogiske indsats og faglighed

Book oplæg til pædagogisk personale. Fysiske arrangementer eller streaming.

Christina Abildgaard tilbyder pædagogisk oplæg og temadag til pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 0–10 år i dagtilbud og skole.

 

 

Vælg imellem en halv eller hel dag (læs om halve dage længere nede på siden)

 

Pædagogisk dag – op til 6,5 timer

Sammen med institutionen sammensætter jeg programmet for den pædagogiske dag.

Alle oplæg vil være krydret med praksiseksempler, lægge op til refleksion og have plads til spørgsmål.

I går fra dagen med ny viden og nye redskaber til at skabe en bedre hverdag i institutionen til gavn for både børn og kolleger, og I får et løft af energi, både fagligt og personligt.

 

Mulige emner:

 

 • Styrk relationskompetencen

Hvad er relationskompetence – og hvordan er man relationskompetent i praksis? Omsorgsgivere har afgørende betydning for børns trivsel og udvikling – der for skal vi være bevidste om vores ansvar i relationen. Vi kigger på hvordan vi møder og støtter børn, samtidig med at tage hånd om vores eget syn på børn (relationelt børnesyn) og os selv (pædagogisk selvomsorg)

 

 • Trygt relationsarbejde – uden skældud

Tabuet omkring ’skældud’ kan forhindre pædagogisk personale i at arbejde fagligt med denne vigtige del af pædagogikken i institutionen.

Denne workshop sætter fokus på skældud og ikke-skældud, og på hvordan pædagogisk personale kan arbejde bevidst med alternativer til skældud, som erstattes med trygt og udviklingsstøttende relationsarbejde.

Workshoppen veksler mellem teori, fortællinger og øvelser, der inddrager deltagerne og gør indholdet relevant og anvendeligt til hverdagen i institutionen.

 

 • Erstat den ’svære’ samtale med den ’omsorgsfulde’

Når vi forventer at en samtale bliver svær, samarbejder vores krop og bliver ‘kampklar’. På denne workshop arbejder vi med at tune vores krop, ansigt og ordvalg ind på at være omsorgsfulde når vi holder samtaler, hvor vi skal formidle et budskab eller giver en følsom information til forældre, børn, pårørende eller kolleger. Deltagerne får viden om kropssprog og samtaleteknikker. Læs mere her

 

 

 • Støt børns selvregulering 

Børn bliver grebet af deres følelser – nogle gange store brusende følelser.

Det pædagogiske personale udfordres ofte af at skulle hjælpe et barn i affekt tilbage til ro – og dette er netop hvad personalet får redskaber til på denne pædagogiske dag – læs mere her

 

 

 • Det gode forældresamarbejde starter i garderoben

Forældre i affekt er udfordrende at håndtere for det pædagogiske personale. Så hvordan møder vi bedst den forælder og hvordan forebygger vi situationen med et trygt forældresamarbejde?

Forældre gør det godt, hvis de kan og måden vi møder forældre i skole og dagtilbud har stor betydning for vores samarbejde. På denne workshop får det pædagogiske personale redskaber til at styrke forældresamarbejdet og redskaber til at konfliktnedtrappende kommunikation med en forælder i garderoben. Læs mere her.

 

 • Børns 4 S’er: selvværd, selvtillid, selvregistrering og selvregulering.

De fire begreber sættes under lup og deltagerne får konkrete redskaber til at støtte udviklingen af alle fire, hos børnene. ’Kontaktgaranti’ og ’kvalitetskontakt’ er nøgleordene på denne pædagogiske dag, hvor relationerne er i fokus. Med afsæt i Marte Meo og neuropædagogik dykker vi ned i den verbale – og nonverbale kommunikation, og får redskaber til at kommunikere relationsstyrkende, udviklingsstøttende og med et positivt forandringsfokus.

Findes også som videooplæg – læs mere her

 

 • Glad Mad – ikke om hvad men hvordan vi spiser med børnene 

Bordregler som “Du skal smage” og “Spis rugbrød først” stammer fra ‘det gamle børnesyn’ og frarøver børnene mulighed for udvikling af selvregistrering og selvregulering. Derudover kan hårde bordregler sætte dybe spor i barnets forhold til sig selv og mad.

På dette oplæg kigger vi på hvordan vi skaber et naturligt forhold til mad og giver barnet oplevelse af medbestemmelse i sit liv.

Nøglen til det gode måltid er anerkendelse af barnets lyst og ulyst til mad, i en tryg stemning skabt af de voksne. Læs mere her

 

 

 • Skab et bæredygtigt relationsarbejde

En relationsarbejders vigtigste redskab er: Sig Selv!

På dette oplæg får det pædagogiske personale et personligt og et fagligt løft ved at forstørre egne og andres styrker.

Derudover giver oplægget inspiration til bevidst at bruge sin verbale og nonverbale kommunikation til at skabe kvalitetssamarbejde med børn/forældrene/kolleger i institutionen med en positiv vinkel.

Workshoppen er stressforebyggende og skaber mere arbejdsglæde.

 

 • Fra det gamle til det nye børnesyn

Vi er i gang med en kulturændring, hvor vi går fra at ‘Børn skal ses og ikke høres’ til at ‘Børn skal ses, høres og forstås’. Vi går fra autoritære metoder som straf, belønning og skældud til autonomistøttende metoder, hvor vi følger, støtter og udvikler det enkelte barn.

På denne pædagogiske dag kigger vi på hvordan vi kan indrette vores pædagogiske hverdagspraksis ud fra det ‘Nye børnesyn’.

 

 • Introduktion til Marte Meo – Marte Meo er anerkendelse i praksis.

Marte Meo er både en videobaseret metode, der forbedrer samspil, samt en række konkrete kommunikationsprincipper, der tilsammen er udviklingsstøttende.

Få en konkret introduktion til hvordan man bruger Marte Meo i hverdagen, med masser af praksiseksempler og overførsel til deltagernes egen hverdagspraksis i institutionen.

 

 

Min tilgang til det pædagogiske arbejde, og alle oplæg tager udgangspunkt i at Skrue ned for skældud og op for anerkendelse, i både teori og praksis, som denne model illustrerer:

 

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål, datoforespørgsel og priser på oplæg her


Pædagogiske oplæg – op til 3 timer 

 

 

Mulige emner:

 • Boost børns Selvværd – Selvværdet er fundamentet for barnets udvikling. Få viden om og brugbare redskaber til at styrke både børns selvværd og selvtillid.

 

 • Alternativer til skældud i daginstitutionen – Den ’hemmelige’ pædagogik. Få redskaber til at komme uden om skældud ved bl.a. at give børn positive anvisninger, inden det bliver til skældud.

 

 • Sådan støttes børns selvregulering – For at et barn kan lære at regulere sine følelser og vende tilbage til ro, skal det have hjælp af en rolig voksen, vi kan ikke forvente at barnet i dagtilbudsalderen kan selv. Så hvordan støtter vi bedst et barn, der er grebet af sine følelser? Og hvordan kan vi støtte barnet i udviklingen af evnen til selvregulering igennem bla. selvregistrering på legepladsen, ved bordet og i leg med andre?

 

 • Bæredygtigt relationsarbejde – Stemning smitter. Jo mere fokus på positiv stemning i personalegruppen, jo bedre kvalitet af pædagogisk arbejde og jo bedre kan man holde til sit relationsarbejde. Denne workshop giver redskaber til at arbejde med den positive energi i personalegruppen som helhed og individuelt – for den der tager ansvar for stemningen, kan påvirke den.

 

 • Styrk forældresamarbejdet i institutionen – Hvordan kommer vi godt fra start med nye forældre i institutionen? Og hvordan rette vi op på forældresamarbejde, der er gået skævt, bl.a. ved at erstatte den ’svære’ samtale med den ’omsorgsfulde’ samtale.

 

 • Børnevenlige samlinger i dagtilbud – For at sikre at vi at holder samlinger for børnenes skyld, og på børnenes niveau, skal vi jævnligt reflektere over indhold, form og det pædagogiske afsæt. Oplæg med viden, refleksion som omsættes til praksis.

 

 • Glad Mad i daginstitutionen – Ikke et foredrag om HVAD vi spiser, men HVORDAN. Få redskaber til mere ro, mad og hygge ved bordet i daginstitutionen.

 

 • Sidder du bare på gulvet? – De voksne, der sidder på gulvet med børnene i f.eks. overgange fra mad til legeplads er vigtige ankre for børnenes tryghed. På dette oplæg går vi i dybden man hvad vi udvikler hos børnene når vi fordeler de voksne og ‘legaliserer’ at sidde på gulvet, imens andre er praktiske.

 

 • Kvalitetskontakt i daginstitutionen – Her er fokus på den grundlæggende og vigtige relationelle kvalitetskontakt i hverdagen i daginstitutionen f.eks.; den gode modtagelse, ansigt-til-ansigt tid og positiv ledelse i samling og ved spisebordet.

 

 • Fra gammelt til ‘Det nye børnesyn’ – Vi er i gang med en kulturændring, hvor vi går fra at ‘Børn skal ses og ikke høres’ til at ‘Børn skal ses, høres og forstås’. Vi tager et kig på forskelle og fordele.

 

 • Marte Meo i daginstitutionen – En kort introduktion til denne effektive metode, der skaber positive forandringer i relationer og giver redskaber til at kommunikere udviklingsstøttende og anerkendende – i praksis.

 

Mine oplæg til pædagogisk personale og andre omsorgsgivere tager udgangspunkt i at give deltagerne positiv inspiration til at styrke kommunikationen med børn og brugere.

Oplæggene veksler mellem teori og refleksion, og der vil ofte være indlagt mindre øvelser.

Jeg gør meget ud af at oversætte teorien til velkendte dagligdagssituationer, og jeg oplever ofte, at deltagerne lige har brug for at lade blikket vandre og sige “nååå ja, så er det derfor…” flere gange undervejs.

Som deltager går du fra oplægget med:

 • modet til at prøve en eller flere nye metoder af
 • inspiration til, hvordan du som fagperson kan støtte både dig selv, dine kolleger og dine børn/brugere i at (gen-)finde de ressourcer, der er brug for
 • ny viden og konkrete værktøjer til dit videre arbejde

 

 

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål, og for at få priser på foredrag og pædagogiske temadage her

 

Min tilgang til det pædagogiske arbejde, og alle oplæg tager udgangspunkt i at ‘Alle gør det bedste de kan, i den nuværende situation’, ligesom dette citat:

WEB Fotograf Cathrine Drud_CAT0128