WEB Fotograf Cathrine Drud_CAT0245

Styrk din pædagogiske indsats og faglighed

Book oplæg til pædagogisk personale.

Christina Abildgaard tilbyder pædagogisk oplæg og temadag til pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 0–10 år

 

Pædagogiske oplæg – op til 2 timer 

(Se ‘Pædagogisk dag’ længere nede på siden)

 

Mulige emner:

 • Boost børns Selvværd – Selvværdet er fundamentet for barnets udvikling. Få viden om og brugbare redskaber til at styrke både børns selvværd og selvtillid.

 

 • Alternativer til skældud i daginstitutionen – Den ’hemmelige’ pædagogik. Få redskaber til at komme uden om skældud ved bl.a. at give børn positive anvisninger, inden det bliver til skældud.

 

 • Styrk din relationskompetence – Et anderledes interaktivt personalemøde med fokus på styrker og tillidsvækkende nonverbal kommunikation. Det pædagogiske personale, der giver meget omsorg hver dag, skal også give sig selv omsorg. Her får personalet et stressforebyggende og positivt energiboost, både fagligt og personligt.

 

 • Erstat ‘Den svære samtale’ med ‘Den omsorgsfulde samtale’ – Hvordan får vi givet en besked eller holdt en samtale om noget vi er bekymrede for? På dette oplæg arbejder vi med at tune vores krop, ansigt og ordvalg ind på at være omsorgsfulde, og derved mere effektivt og nænsomt formidle vores budskab til forældre, kolleger eller samarbejdspartnere.

 

 • Styrk forældresamarbejdet i institutionen – Hvordan kommer vi godt fra start med nye forældre i institutionen? Og hvordan rette vi op på forældresamarbejde, der er gået skævt, bl.a. ved at erstatte den ’svære’ samtale med den ’omsorgsfulde’ samtale.

 

 • Glad Mad i daginstitutionen – Ikke et foredrag om HVAD vi spiser, men HVORDAN. Få redskaber til mere ro, mad og hygge ved bordet i daginstitutionen.

 

 • Kvalitetskontakt i daginstitutionen – Her er fokus på den grundlæggende og vigtige relationelle kvalitetskontakt i hverdagen i daginstitutionen f.eks.; den gode modtagelse, ansigt-til-ansigt tid og positiv ledelse i samling og ved spisebordet.

 

 • Marte Meo i daginstitutionen – En kort introduktion til denne effektive metode, der skaber positive forandringer i relationer og giver redskaber til at kommunikere udviklingsstøttende og anerkendende – i praksis.

Mine oplæg til pædagogisk personale og andre omsorgsgivere tager udgangspunkt i at give deltagerne positiv inspiration til at styrke kommunikationen med børn og brugere.

Oplæggene veksler mellem teori og refleksion, og der vil ofte være indlagt mindre øvelser.

Jeg gør meget ud af at oversætte teorien til velkendte dagligdagssituationer, og jeg oplever ofte, at deltagerne lige har brug for at lade blikket vandre og sige “nååå ja, så er det derfor…” flere gange undervejs.

Som deltager går du fra oplægget med:

 • modet til at prøve en eller flere nye metoder af
 • inspiration til, hvordan du som fagperson kan støtte både dig selv, dine kolleger og dine børn/brugere i at (gen-)finde de ressourcer, der er brug for
 • ny viden og konkrete værktøjer til dit videre arbejde

 

 

Pædagogisk dag – op til 6,5 timer

Sammen med institutionen sammensætter jeg programmet for den pædagogiske dag.

I går fra dagen med ny viden og nye redskaber til at skabe en bedre hverdag i institutionen til gavn for både børn og kolleger, og I får et boost af energi, både fagligt og personligt.

 

Mulige emner:

 • Styrk din relationskompetence’

En relationsarbejders vigtigste redskab er: Sig Selv!

På dette oplæg får det pædagogiske personale et personligt og et fagligt løft ved at forstørre egne og andres styrker.

Derudover giver oplægget inspiration til bevidst at bruge sin verbale og nonverbale kommunikation til at skabe kvalitetssamarbejde med børn/forældrene/kolleger i institutionen med en positiv vinkel.

Workshoppen er stressforebyggende og skaber mere arbejdsglæde.

 

 • Kvalitetskontakt i øjenhøjde med børn, forældre og kolleger

’Kontaktgaranti’ og ’kvalitetskontakt’ er nøgleordene på denne pædagogiske dag, hvor relationerne er i fokus.

Med afsæt i Marte Meo og NLP dykker vi ned i den verbale – og nonverbale kommunikation, og I får redskaber til at kommunikere relationsstyrkende og med et positivt forandringsfokus.

 

 • Alternativer til Skældud i institutionen (evt. med Erik Sigsgaard til særpris)

Tabuet omkring ’skældud’ kan forhindre pædagogisk personale i at arbejde fagligt med denne vigtige del af pædagogikken i institutionen.

Denne workshop sætter fokus på skældud og ikke-skældud, og på hvordan pædagogisk personale kan arbejde bevidst med alternativer til skældud.

Workshoppen veksler mellem teori, fortællinger og øvelser, der inddrager deltagerne og gør indholdet relevant og anvendeligt til hverdagen i institutionen.

 

 • Introduktion til Marte Meo – Marte Meo er anerkendelse i praksis.

Marte Meo er både en videobaseret metode, der forbedrer samspil, samt en række konkrete kommunikationsprincipper, der tilsammen er udviklingsstøttende.

Få en konkret introduktion til hvordan man bruger Marte Meo i hverdagen, med masser af praksiseksempler og overførsel til deltagernes egen hverdagspraksis i institutionen.

Alle arrangementer vil være krydret med praksiseksempler, lægge op til refleksion og have plads til spørgsmål.

 

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål, og for at få priser på foredrag og pædagogiske temadage her

WEB Fotograf Cathrine Drud_CAT0128