styrk dit plejebarns selvværd kursus plejefamilie selvværd

Kurser og temadage til plejeforældre

Mine kurser til plejefamilier giver konkrete redskaber til, hvad man som plejeforældre kan sige og gøre sammen med plejebarnet for at skrue ned for konflikter og op for selvværdet.

 

 

Ny plejeforældre?

Kurset er relevant for nye plejeforældre, fordi du bliver klædt på til at løfte en til tider rigtig stor opgave.

 

Erfaren plejeforældre?

Kurset er relevant for erfarne plejeforældre, fordi du bliver opdateret på den nyeste viden og får nye vinkler og metoder til at gå til dit plejebarn.  

 

Temadage kan bookes som individuelle temadag eller kombineres til flerdags kursus

 

Overskifter på temadage:

 

 1. ‘Styrk dit plejebarns selvværd’

 2. ‘Alternativer til skældud i plejefamilien’

 3. ‘Erstat den svære samtale med den omsorgsfulde i plejefamilien’

 4. ‘Styrk din kommunikation og skab bæredygtigt relationsarbejde som plejeforælder’

 

Læs om indholdet i hver temadag under ‘Generelt om temadage og kurser’ afsnittet

Styrk dit plejebarns selvværd 

– og pas på dig selv imens med redskaber fra Christina Abildgaard

 

Generelt om temadage og kurser:

På mine kurser og temadage får plejeforældrene viden og inddrages undervejs til opgaver og refleksioner, som sikrer en god dynamik og energi undervejs. 

 

Inspirationen formidles visuelt med praksis eksempler og foregår i et sprog, alle kan forstå – med mulighed for at få svar på spørgsmål til konkrete udfordringer.

 

Kurser og temadage henvender sig primært til plejeforældre med børn mellem 0-12 år.

 

 

Mange plejebørn er udfordret af lavt selvværd. Som plejeforældre kan I gøre en række tiltag for at styrke selvværdet, så plejebarnet bliver gladere og trives bedre i hverdagen.

 

Kvaliteten af kommunikation og relation har stor betydning for plejebarnets, plejefamilien og bioforældres trivsel og samarbejde – og størstedelen af ansvaret for dette, hviler på plejeforældrene.

 

På mine kurser og temadage bliver plejeforældrene inspireret til HVAD de kan sige og gøre – helt konkret – for at styrke trivels og udvikling hos både børnene og dem selv.

 

 

”Jeg kan på det varmeste anbefale kurset – det bør nærmest være

et krav til alle kommuner, at de får dette kursus til plejefamilier!”

citat plejemor og kursist, april 2017

 

1 dags temadage til plejeforældre:

 

1 – Styrk dit plejebarns selvværd 

 

Mange plejebørn er udfordret af lavt selvværd. Som plejeforældre kan I gøre en række tiltag for at styrke selvværdet, så plejebarnet bliver gladere og trives bedre i hverdagen.

Når plejebarnet får styrket sit selvværd, møder det nemmere udfordringer, og I vil opleve færre konflikter.  

På denne workshop får plejeforældre konkrete hverdagsredskaber til opbygning af plejebarnets selvværd.

Plejeforældrene inddrages undervejs til opgaver og refleksioner. Workshoppen er visuelt og foregår i et sprog, alle kan forstå – med mulighed for at få svar på spørgsmål til konkrete udfordringer.

Workshoppen indeholder:

 • Selvtillid og selvværd – hvad er hvad, og hvordan støttes det hos plejebarnet?
 • Store følelser i små mennesker – sådan støtter du bedst plejebarnet.
 • Mad – ikke om hvad vi spiser, men hvordan vi spiser sammen.
 • Sjov og ironi – hvad er forskellen for plejebarnet?
 • Fokus på plejebarnets styrker.

 

 

 

2 – Alternativer til skældud i plejefamilien

 

Ingen kan lide at få skældud – der er heller ikke nogen der kan lide at skælde ud.

– Alligevel kan vi komme til det, når vi bliver presset nok.

 

Heldigvis kan vi bruge alternativer, der får budskabet frem – uden at skælde ud.

 

Da skældud er utrygsskabende for børn (og voksne) er det meget vigtigt at være opmærksom på denne vigtige del af kommunikationen, der kan foregå i plejefamilien, når plejeforældrene bliver pressede.

For de bliver pressede ind imellem.

 

På denne workshop zoomer vi ind på:

 • Hvad er skældud?
 • Hvad udløser skældud?
 • Hvad kan vi gøre i stedet for at skælde ud nu og her?
 • Hvad kan vi gøre for at forebygge skældud?

 

Workshoppen tager fat i et følsomt emne, på en uhøjtidelig måde, der ikke peger fingre men giver konkrete alternativer til skældud.

 

Med masser af konkrete hverdagseksempler, i hverdagssprog får plejeforældrene konkret og motiverende inspiration med sig til deres plejebørn.

 

 

“Nu har jeg været på så mange kurser for plejeforældre

– dit er det første jeg kan bruge til noget!”

Citat fra erfaren plejefar, Kolding 2017

 

3 – Erstat den svære samtale med den omsorgsfulde i plejefamilien

 

Når vi skal have en sårbar samtale med plejebarnet eller give en følsom information til de biologiske forældre, kan det føles som en ‘svær’ samtale.

Når vores tankesæt og krop er indstillet på at noget bliver svært, ‘samarbejder’ vores krop og bliver ‘kampklar’.

Dette mærker vores modtager; paraderne ryger op, og modtageren kan muligvis ikke høre vores intention og budskab.

 

Få redskaberne til at holde ‘Den omsorgsfulde samtale’ så budskabet går klart men nænsomt igennem til forældrene og barnet.

 

På temadagen arbejder vi med at tune vores krop, ansigt og ordvalg ind på at være omsorgsfulde og anerkendende imens vi formidler et følsomt budskab.

Plejeforældrene får 7 stærke kommunikationsteknikker og øvelser, der klæder dem på til at holde ‘Omsorgsfulde samtaler’ med f.eks. plejebørn, forældre og samarbejdspartnere.

 

 

 

4 – Bæredygtigt relationsarbejde

– sådan passer du på dig selv og styrker forældresamarbejdet 

 

 

En plejeforælders vigtigste redskab er: Sig selv!

En plejeforælder giver omsorg i store mængder.

I den sammenhæng er det også vigtigt at give sig selv omsorg, for ikke at brænde ud.

 

På workshoppen sætter vi fokus på plejeforældres styrker, og hvordan man passer godt på sig selv og sørger for at tanke energidepoterne op.

Plejeforældrene får viden om selvomsorg og mange kommunikationsøvelser med stor effekt.

 

Samarbejdet med biologiske forældre

 

‘Kan du lide min Mor og Far, og kan du lide mig?’

Plejeforældres tilgang til barnets biologiske forældre har stor betydning for plejebarnet.

Samarbejdet med de biologiske forældre kan være udfordrende.

 

Workshoppen zoomer ind på, hvordan plejeforældre tager ansvar for at vedligeholde et samarbejde, hvor plejebørn og forældre trives bedst muligt.

 

Vi kigger også på, hvordan et godt forældresamarbejde kickstartes.

Plejeforældrene får her effektfulde redskaber til at skabe eller forbedre et godt samarbejde med de biologiske forældre.

 

På workshoppen får plejeforældrene:

 

 • Redskaber til at passe på dig selv i relationsarbejdet.
 • Viden om effektfuld verbal – og nonverbal kommunikation.
 • Redskaber til at opstarte/vedligeholde et godt forældresamarbejde
 • God energi til fortsat at være plejeforælder.

 

“Jeg er stadig så taknemmelig for at have været på kursus med dig i Roskilde for et par uger siden🙏😃👌
Det er guld værd det du sagde og har givet os sådan et glad og mere harmonisk plejebarn❤️😊
Du gav os mange mange gode råd og ideer til at lave små ændringer i hverdagen- tusinde tak💕🌸🌷😃
Fra en plejemor 2019

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere om kurser og workshops til plejefamilier her

 

 

Billede fra 3 dages kursus for plejeforældre i Kolding 2017: