styrk dit plejebarns selvværd kursus plejefamilie selvværd

Inspiration og kurser til plejeforældre

Mine kurser til plejefamilier giver konkrete redskaber til, hvad man som plejeforældre kan sige og gøre sammen med plejebarnet for at skrue ned for konflikter og op for selvværdet.

 

Ny plejeforældre?

Kurset er relevant for nye plejeforældre, fordi du bliver klædt på til at løfte en til tider rigtig stor opgave.

 

Erfaren plejeforældre?

Kurset er relevant for erfarne plejeforældre, fordi du bliver opdateret på den nyeste viden og får nye vinkler og metoder til at gå til dit plejebarn.  

 

Læs om 3 dages kursus her og 1 dags workshop nedenfor.

 

3-dages kursus til plejeforældre:

 

Styrk dit plejebarns selvværd 

– og pas på dig selv imens

 

 

Mange plejebørn er udfordret af lavt selvværd. Som plejeforældre kan I gøre en række tiltag for at styrke selvværdet, så plejebarnet bliver gladere og trives bedre i hverdagen.

Når plejebarnet får styrket sit selvværd, møder det nemmere udfordringer, og I vil opleve færre konflikter.  

 

På dette kursus får plejeforældre konkrete hverdagsredskaber til opbygning af plejebarnets selvværd.

Plejeforældrene inddrages undervejs til opgaver og refleksioner. Kurset er visuelt og foregår i et sprog, alle kan forstå – med mulighed for at få svar på spørgsmål til konkrete udfordringer.

 

På det 3-dages kursus kommer vi omkring:

 • Selvtillid og selvværd – hvad er hvad, og hvordan støttes det hos plejebarnet?
 • Alternativer til at skælde ud.
 • Et samarbejde med biologiske forældre, der styrker barnet.
 • Store følelser i små mennesker – sådan støtter du bedst plejebarnet.
 • Marte Meo i plejefamilien – konkret hjælp til selvhjælp.
 • Mad – ikke om hvad vi spiser, men hvordan vi spiser sammen.
 • Hjælp til urolige kroppe – sådan hjælper du til at skabe ro for dit plejebarn.
 • Fokus på plejebarnets styrker.
 • Fokus på plejeforældernes styrker.

Kurset henvender sig primært til plejeforældre med børn mellem 0-12 år.

 

”Jeg kan på det varmeste anbefale kurset – det bør nærmest være

et krav til alle kommuner, at de får dette kursus til plejefamilier!”

citat plejemor og kursist, april 2017

 

1 dags workshops til plejeforældre:

 

Bæredygtigt relationsarbejde

– sådan passer du på dig selv og styrker forældersamarbejdet (1 dag)

 

 

En plejeforælders vigtigste redskab er: Sig selv!

En plejeforælder giver omsorg i store mængder.

I den sammenhæng er det også vigtigt at give sig selv omsorg, for ikke at brænde ud.

 

På workshoppen sætter vi fokus på plejeforældres styrker, og hvordan man passer godt på sig selv og sørger for at tanke energidepoterne op.

Plejeforældrene får viden om selvomsorg og små kommunikationsøvelser med stor effekt.

 

Samarbejdet med biologiske forældre

 

‘Kan du lide min Mor og Far, og kan du lide mig?’

Plejeforældres tilgang til barnets biologiske forældre har stor betydning for plejebarnet.

Samarbejdet med de biologiske forældre kan være udfordrende.

 

Workshoppen zoomer ind på, hvordan plejeforældre tager ansvar for at vedligeholde et samarbejde, hvor plejebørn og forældre trives bedst muligt.

 

Vi kigger også på, hvordan et godt forældresamarbejde kickstartes.

Plejeforældrene får her effektfulde redskaber til at skabe eller forbedre et godt samarbejde med de biologiske forældre.

 

På workshoppen får plejeforældrene:

 

 • Redskaber til at passe på dig selv i relationsarbejdet.
 • Viden om effektfuld verbal – og nonverbal kommunikation.
 • Redskaber til at opstarte/vedligeholde et godt forældresamarbejde
 • God energi til fortsat at være plejeforælder.

 

 

 

Alternativer til skældud i plejefamilien (1 dag)

 

Ingen kan lide at få skældud – der er heller ikke nogen der kan lide at skælde ud.

– Alligevel kan vi komme til det, når vi bliver presset nok.

 

Heldigvis kan vi bruge alternativer, der får budskabet frem – uden at skælde ud.

 

Da skældud er utrygsskabende for børn (og voksne) er det meget vigtigt at være opmærksom på denne vigtige del af kommunikationen, der kan foregå i plejefamilien, når plejeforældrene bliver pressede.

For de bliver pressede ind imellem.

 

På denne workshop zoomer vi ind på:

 • Hvad er skældud?
 • Hvad udløser skældud?
 • Hvad kan vi gøre i stedet for at skælde ud nu og her?
 • Hvad kan vi gøre for at forebygge skældud?

 

Workshoppen tager fat i et følsomt emne, på en uhøjtidelig måde, der ikke peger fingre men giver konkrete alternativer til skældud.

 

Med masser af konkrete hverdagseksempler, i hverdagssprog får plejeforældrene konkret og motiverende inspiration med sig til deres plejebørn.

 

 

“Nu har jeg været på så mange kurser for plejeforældre

– dit er det første jeg kan bruge til noget!”

Citat fra erfaren plejefar, Kolding 2017

 

 

Boost dit plejebarns selvværd (1 dag)

 

Mange plejebørn er udfordret af lavt selvværd. Som plejeforældre kan I gøre en række tiltag for at styrke selvværdet, så plejebarnet bliver gladere og trives bedre i hverdagen.

Når plejebarnet får styrket sit selvværd, møder det nemmere udfordringer, og I vil opleve færre konflikter.  

På denne workshop får plejeforældre konkrete hverdagsredskaber til opbygning af plejebarnets selvværd.

Plejeforældrene inddrages undervejs til opgaver og refleksioner. Workshoppen er visuelt og foregår i et sprog, alle kan forstå – med mulighed for at få svar på spørgsmål til konkrete udfordringer.

Workshoppen indeholder:

 • Selvtillid og selvværd – hvad er hvad, og hvordan støttes det hos plejebarnet?
 • Store følelser i små mennesker – sådan støtter du bedst plejebarnet.
 • Mad – ikke om hvad vi spiser, men hvordan vi spiser sammen.
 • Sjov og ironi – hvad er forskellen for plejebarnet?
 • Fokus på plejebarnets styrker.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere om kurser og workshops til plejefamilier her