Pædagogisk kvalitetsløft af dagtilbud

Skru ned for en presset hverdag og op for børn og voksne i trivsel.

 

Et skræddersyet udviklingsforløb skabt for personalegrupper i dagtilbud, der ønsker at skrue ned for skældud, hæve den pædagogiske kvalitet og skabe højere trivsel for børn og personale.

 

Forløbet kan bookes til vuggestuer, børnehaver, dagpleje og SFO.

 

I vil opleve at få:

 • Højere arbejdsglæde i personalegruppen
 • Trygge børn med plads til at udvikle sig
 • En attraktiv institution for børn, forældre og personale

 

Hvordan taler vi til, med og om hinanden?

 

Ved bevidst kvalitetskommunikation imellem voksen/børn og voksen/voksen sikres børnenes hensigtsmæssige udvikling og der forebygges samtidigt for stress i personalegruppen.

 

I den styrkede læreplan er der fokus på ‘børnesynet’ hvilket vi arbejder udfra;

Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes
på at blive voksne, men også støttes og værdsættes i de første år.

 

Jeg guider jer mod at udleve jeres pædagogiske værdier i praksis, så børn, forældre og personale kan mærke det.

Som pædagog og Marte Meo supervisor har jeg hjulpet dagtilbud til en markant højere kvalitet den pædagogiske kultur.

 

“Vi har fået en endnu bedre børnehave. Christina Abildgaard omsætter anerkendende teori til konkret hverdagspraksis på stuen, som vi kan bruge. Christina er en levende formidler med stor indsigt i børn og hverdagen i en børnehave”

Citat fra Fynsk Dagtilbudleder

 

 

 

 

Udviklingsforløbet sammensættes af moduler med fokus på institutionens behov

Vi sammensætter i fællesskab forløbet så det passer til jeres institutions ståsted og pædagogiske målsætning. Jeg har 100% fokus på jeres behov, hvor I står, og hvor I gerne vil hen.

 

Hvert modul har sit eget fokusområde og tid til at arbejde i dybden. Imellem modulerne er der tid til at implementere tiltag og sætte dybe rødder i det pædagogiske arbejde på daglig basis. Læring uden handling og forandring er spild af ressourcer.

 

Små bevidste ændringer i hverdagen skaber stor effekt både på kort og lang sigt.

 

Forløbet indeholder emner som:

 • Sådan anerkendes i praksis:
  • Overgange til nye aktiviteter uden skældud.
  • Spisesituationer, hvor børnene har lyst til at spise.
  • Nænsom konflikthåndtering i børnegruppen.

 

 • Betydningen af ‘Det nye børnesyn’ i praksis
  • Vi er gået fra ‘Tabula rasa’ og ‘Det kompetente barn’ til et børnesyn, hvor vi ved at kvaliteten af de samspil børnene indgår i, er proportionel med kvaliteten af deres udvikling.
  • Sådan skaber I høj kvalitet i relationerne i hverdagen.

 

 • Omsorgsplaner som supplement til læreplaner
  • Vi sætter fokus på HVORDAN vi er sammen med børnene og supplerer med HVAD vi er sammen med børnene om, som Lærerplanerne anviser.

 

 • Identifikation af hot spots, der dræner børn og personale
  • Vi gennemgår jeres hverdagsstruktur, eks. morgener, efter spisning og når I er på vej ud på legepladsen: Hvad kan vi skrue på for at overgangene bliver mindre pressede for børn og voksne?

 

 • Måder at forebygge og mindske skældud
  • Vi gennemgår hvad skældud er (for det er ikke kun når vi hæver stemmen eller råber) og I får konkrete alternativer til skældud.

 

 • Erstat den ‘Svære forældresamtale’ med den ‘Omsorgsfulde forældresamtale’
  • Få effektive redskaber og bliv øvede i at levere et tungt budskab, så det bliver hørt, uden at modtageren går i forsvar.

 

 • Personale- og selvomsorg i praksis
  • Når de voksne har det godt, har børnene det også godt, så hvordan passer vi på os selv og hinanden?
  • For at have omsorg at dele ud af, skal også vi huske at give omsorg til sig selv, for at kunne holde til at arbejde i relationer, som er et af de mest sundhedsfarlige arbejdsområder.
  • Vi dykker ned i, hvad omsorg er for den enkelte medarbejder og for gruppen.

 

Pædagogisk konsulent og Marte Meo supervisor Christina Abildgaard er gennemgående underviser på forløbet.

Børneforsker Erik Sigsgaard kan deltage på enkelte moduler.

Sammen har vi skrevet bogen ’I stedet for skældud’ henvendt til pædagogisk personale.

 

 

 

 

Praktisk om Kvalitetsløft i dagtilbud

Hvert modul er 3-4 timer.

Forløbet tilrettelægges så det passer den enkelte institution behov.

 

 

 

Kontakt Christina Abildgaard her for yderligere information om forløb.