Pædagogisk kvalitetsløft af dagtilbud

Skru ned for en presset hverdag og op for børn og voksne i trivsel.

 

Et skræddersyet udviklingsforløb skabt for personalegrupper i dagtilbud, der ønsker at hæve den pædagogiske kvalitet og skabe højere trivsel for børn og personale.

 

I vil opleve at få:

 • Højere arbejdsglæde i personalegruppen
 • Trygge børn med plads til at udvikle sig
 • En attraktiv institution for børn, forældre og personale

 

Ved bevidst kvalitetskommunikation imellem voksen/børn og voksen/voksen sikres børnenes hensigtsmæssige udvikling og der forebygges samtidigt for stress i personalegruppen.

 

Marte Meo supervisor Christina Abildgaard guider jer mod at udleve jeres pædagogiske værdier i praksis, så børn, forældre og personale kan mærke det.

Forløbet kan bookes til vuggestuer, børnehaver, dagpleje og SFO.

 

 

Udviklingsforløbet består af 7 moduler fordelt over 1 år.

Vi sammensætter forløbet så det passer til jeres institutions ståsted og pædagogiske målsætning.

Hvert modul har hver sit fokus og tid til at arbejde i dybden. Imellem modulerne er der tid til at implementere tiltag og sætte dybe rødder i det pædagogiske arbejde på daglig basis.

 

Små bevidste ændringer i hverdagen skaber stor effekt både på kort og lang sigt.

 

Forløbet indholder emner som:

 • Sådan anerkendes i praksis:
  • Skab en spisesituation, hvor børnene har lyst til at spise
  • Lav overgange til nye aktiviteter uden skældud
  • Nænsom konlikthåndtering i børnegruppen

 

 • Betydningen af ‘Det relationelle børnesyn’ i praksis
  • Vi er gået fra ‘Tabula rasa’ og ‘Det kombetente barn’ til et børnesyn, hvor vi ved at kvaliteten af de samspil børnene indgår i, er proportionel med kvaliteten af deres udvikling.
  • Sådan skaber I høj kvalitet i relationerne i hverdagen

 

 • Omsorgsplaner som supplement til læreplaner
  • Vi sætter fokus på HVORDAN vi er sammen med børnene og supplerer med HVAD vi er sammen med børnene om, som Lærerplanerne anviser.

 

 • Identifikation af hot spots, der dræner børn og personale
  • Vi gennemgår jeres hverdags struktur, eks. morgener, efter spisning og når I er på vej ud på legepladsen: Hvad kan vi skrue på for at overgangene bliver mindre pressede for børn og voksne?

 

 • Måder at forebygge og mindske skældud
  • Vi gennemgår hvad skældud er (for det er ikke kun når vi råber) og I får konkrete alternativer til skældud.

 

 • Erstat den ‘Svære forældresamtale’ med den ‘Omsorgsfulde forældresamtale’
  • Få redskaber og øvelse i at levere et tungt budskab, så det bliver hørt, uden at modtageren går i forsvar.

 

 • Personale- og selvomsorg i praksis
  • Når de voksne har det godt, har børnene det også godt, så hvordan passer vi på os selv og hinanden?
  • For at have omsorg at dele ud af, skal man give omsorg til sig selv også, for at kunne holde til at arbejde i relationer, som er et af de mest sundhedsfarlige arbejdsområder.

 

Christina Abildgaard er gennemgående underviser på forløbet, Erik Sigsgaard kan deltage på enkelte moduler.

 

 

 

Indhold på Kvalitetsløft i dagtilbud

 

Modul 1

Motivation til kommunikations- og stemningsløft af hverdagen i dagtilbud. Fælles kurs sættes.

Anerkendelse og Skældud i hver sin ende af kommunikationen – Hvad er hvad? Definitioner og identifikationer i hverdagspraksis.

 

Modul 2

Identifikation af ‘hotspots’ i dagtilbud for dårlig energi og skældud; fysiske og strukturelle.

Praktiske indsatser – Aftaler for struktur, indretning og positive handleanvisninger.

 

Modul 3

Personlige ‘hotspots’ for pres i hverdagen.

Hvad trigger den enkelte og hvordan håndteres det med pædagogisk selvomsorg.

 

 

Modul 4

Psykiske arbejdsmiljø – Når de voksne har det godt har børnene det også godt

Aftaler for hvordan personalegruppen hjælper hinanden.

 

Modul 5

Børnene og personalets relation til dem.

Alle initiativer er meningsfulde. Hvilke børn er i udsatte positioner og hvordan hjælper vi dem helt konkret?

 

 

Modul 6

Omsorgsplaner som supplement til lærerplaner

Fokus fra HVAD vi gør med børnene til HVORDAN vi er sammen med børnene.

 

Modul 7

Forankringsworkshop

Opsamling og sikre fortsat fokus på kvalitetskommunikation.

 

 

Praktisk om Kvalitetsløft i dagtilbud

Hvert modul er 3-4 timer.

Modul 1+2 kan laves samme dag som Kickoff på forløbet. Modul 3, 4, 5 kan være aftenmøder og Modul 6+7 kan sammen stå som forankringsworkshop.

Forløbet varer ca 1 år.

Der kan tilkøbes ekstra moduler og supervision til personalemøder.

Forløb tilrettelægges så det passer den enkelte institution behov.

 

Christina Abildgaard er gennemgående underviser på forløbet, Erik Sigsgaard kan deltage på enkelte moduler.

 

Kontakt Christina Abildgaard her for yderligere information om forløb.