Marte Meo betyderVed egen kraft

Marte Meo i daginstitutioner

Marte Meo er en anerkendt metode til at identificere årsagen til uhensigtsmæssig adfærd i daginstitutioner – både i forhold til et enkelt barn og i forhold til gruppedynamik.  

Udgangspunktet er, at I med en en Tablet/mobiltelefon filmer et par situationer, eksempelvis når børnene spiser madpakker, tager tøj på i garderoben, leger på legepladsen eller inde.

Når jeg har set og analyseret filmsekvenserne, giver jeg en fyldestgørende tilbagemelding til én, gerne flere medlemmer af personalegruppen.

 

Her får I konkrete arbejdspunkter at fokusere på, til at kommunikere udviklingsstøttende til de børn, I har bedt om hjælp til.

 

Derefter gentager I processen med at filme situationer, så vi løbende kan vurdere, om de foreslåede ændringer fører til den ønskede forandring.

 

Marte Meo handler om at zoome ind på, hvad I som voksne kan gøre mere af for at hjælpe barnet eller børnegruppen.

 

Min opgave er ikke at fortælle jer, hvad I gør galt – tværtimod.

 

Et Marte Meo-forløb giver fornyet håb og motivation, ikke blot til den eller de berørte medarbejdere, men til hele personalegruppen.

Et Marte Meo-forløb i en daginstitution varer typisk 2-5 måneder.

 

Supervision i daginstitutioner

“Vi har prøvet alt! Intet virker!”

“Det bliver ikke bedre, før de og de personer er væk”

“Det barn tager alt vores fokus – vi er drænet!”

Supervision er en effektiv metode til at komme ud af en fastlåst situation med et barn eller en børnegruppe.

Jeg er det ekstra sæt øjne, som identificerer årsagen til, at situationen er gået i hårdknude og jeg hjælper jer med at finde frem til mulige løsninger, og jeg følger op på, hvordan situationen udvikler sig.

 

Med supervision når I hurtigere frem til en holdbar løsning, og I går fra forløbet med viden om og styrket tro på, at det kan lade sig gøre at genindføre trivsel og glæde.

Jeg bil bl.a. deltage i dele af jeres personalemøder og lave Marte Meo forløb.

Et forløb med supervision i en daginstitution varer typisk 4 måneder.

 

 

Tag gerne kontakt og hør hvordan jeg kan hjælpe jer her

Læs om muligheden for oplæg eller pædagogisk dag i jeres institution her