MARTE MEO TERAPEUT UDDANNELSEN (1)

Marte Meo terapeut uddannelse

 

”En Marte Meo terapeutuddannelse rykker dig fagligt og personligt”

Lær at skabe positiv udvikling i relationer

På Marte Meo terapeutuddannelsen lærer du at skabe positive forandringer i relationer, ved brug af udviklingsstøttende kommunikation i små videosekvenser.

 

Se detaljen i samspillet

I uddannelsen arbejder vi med at mikroanalysere samspil, finde ressourcerne der er til stede, se hvad barnet/borgeren har brug for støtte til at udvikle og finde frem til hvad forælderen/fagpersonen skal gøre mere af.

 

En hands-on uddannelse

I løbet af uddannelsen laver du 5 Marte Meo forløb med forældre og fagpersoner, der ønsker hjælp til at forbedre et samspil.
På undervisningsdagene får du hjælp til, og supervision på, næste skridt i dit forløb, og lærer derved metoden at kende, ved selv at lave selvstændige forløb.

 

Din kommunikations- og relationskompetence styrkes

Du lærer at bruge din verbale og nonverbale kommunikation bevidst, og derved blive en tydelig og stærk formidler i din praksis – både i din hverdag og som Marte Meo terapeut.

 

Du lærer om relationens betydning for menneskers trivsel og udvikling. Igennem uddannelsen får du dette dokumenteret igennem de forløb der laves. Du kommer automatisk til at integrere vigtige elementer fra uddannelsen i dine faglige og private relationer – og vil mærke stærk effekt!

 

Et billede siger mere end 1000 ord

Én af grundene til at Marte Meo er så effektiv til at forbedre samspil er, at vi bruger billeder og udvalgte videoklip til at formidle hvad forældre/fagpersoner skal gøre mere af. Derved bliver personen sin egen rollemodel – dét motiverer!
Som Marte Meo terapeut skal du filme og redigere film.

Hvad siger de studerende?

Tidligere studerende – nu Marte Meo terapeut – Linda, siger om uddannelsen:

“Marte Meo terapeut uddannelsen giver så meget mening for mig i den pædagogiske praksis.

Det er så fantastisk at få lov til at ‘nørde’ med relationen – og se hvor stor kraft/effekt man har i interaktionen med et andet menneske – og se den stor effekt det har når man sætter fokus på det der virker i samspillet.

Christina er en super formidler og hendes passion for Marte Meo smitter virkelig. – hun har en fantastisk anerkende tilgang til os studerende og vi går alle hjem med SÅ MEGET efter hver undervisningsdag.”

 

Dit afsæt for at blive Marte Meo terapeut

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en relevant grunduddannelse af mindst 2½ års varighed  – f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, psykolog, SOSU-assistent, ergoterapeut eller lign.

 

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Du kan arbejde som Marte Meo terapeut i dagtilbud, i pædagogisk/psykologisk rådgivning, som familieplejekonsulent, i sundhedsplejen, i pædagogisk konsulent virksomhed eller som selvstændig familievejleder.

 

Som Marte Meo terapeut kan du vejlede forældre og fagpersonale til at løse knudrede problemstillinger, ved at give konkrete anvisninger til forbedret verbal- og nonverbal kommunikation.

Du kan hjælpe i børnefamilien, hvor barnet skriger ved spisetid, vejlede pædagogisk personale til at inkludere et barn i en børnegruppe eller vejlede plejepersonalet til gøre en dement ældre tryg ved at blive badet.

 

Uddannelsens opbygning

  • 18 undervisningsdage med supervision på dine forløb, ca en hverdag om måneden (108 timer)
  • Selvstændigt arbejde imellem undervisningsdagene med forløb, beskrivelser og tilbagemeldinger (192 timer)
  • 1 dag til certificering med Lic. Marte Meo supervisor
  • Uddannelsen varer 1½ til 2 år
  • Uddannelsen foregår som udgangspunkt i Odense eller kan bookes af kommuner/institutioner lokalt

 

Til uddannelsen skal du bruge

  • Udstyr at filme med (kamera, Ipad eller telefon + stativ)
  • Bærbar computer med videoredigeringsprogram og webcamera
  • Bogen: ’Marte Meo metodens teori og praksis’ af Jytte Birk Sørensen

 

Pris for uddannelsen

  • 35.000 kr for uddannelsen
  • 3.000 kr for international certificering (betales først ved certificeringen)

Betaling for uddannelse inden opstart og tilmelding er bindende.

(Ved egenbetaling er det muligt at betale i 2 rater: Ved tilmelding og 2 mdr. efter opstart)

 

 

PT ingen åbne terapeuthold

– Få besked når nyt hold annonceres ved at tilmelde dig dette nyhedsbrev – klik her

 

Hvis en kommune eller institution ønsker at uddanne et lokalt hold Marte Meo terapeuter, er det muligt. Tag kontakt til mig for at høre mere om denne ordning.

 

Tilmeld dig dette nyhedsbrev for at få information når næste holdstart  op uddannelsen meldes ud – klik her

På Marte Meo terapeutuddannelsen lærer du at bruge din verbale og nonverbale kommunikation bevidst, og derved blive en tydelig og stærk formidler i din praksis – både i din hverdag og som Marte Meo terapeut.