‘I stedet for skældud’ – pædagogisk workshop

 

Sådan arbejder man fagligt med at mindske og forebygge skældud i institutionen.

Hvad er skældud?

“Skældud er dét barnet oplever som skældud”

Sådan kan man kort definere skældud.

Derudover er der mange nuancer af skældud, som irritation, ignorering og aldersskam, der alle har skælduds effekt: Modtageren føler sig uønsket og mindreværdig.

 

Hvad kan personalet i dagtilbud gøre – rent praktisk – for at styrke kvaliteten af kommunikationen imellem kolleger og imellem børn og voksne, og dermed skrue ned for skældud?

 

Det er netop hvad ‘I stedet for skældud’ workshoppen giver deltagerne svar på.

 

‘I stedet for skældud’ workshoppen giver deltagerne:

  • Relationelt perspektiv på skældud
  • Omsorgsplaner som supplement til læreplaner
  • Sådan spottes skældud-hotspots
  • Måder at forebygge og mindske skældud
  • Personale- og selvomsorg i praksis

 

Workshoppen bliver en kultørt blanding af oplæg, fælles refleksioner og øvelser, der udvider emnerne fra bogen ‘I stedet for skældud’ og overfører til din hverdagspraksis.

 

Bogaktuelle Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard giver pædagogisk personale viden om og redskaber til at arbejde fagligt med nedbringelse af skældud.

 

Erik Sigsgaards mange års erfaring og forskning omkring skældud og børneperspektiver inspirerer og giver stof til eftertanke.

Christina Abildgaards afsæt som pædagog og Marte Meo supervisor, guider deltagerne til praksisbrug.

 

Du og dine kolleger går opløftede fra workshoppen, inspirerede til at hæve kvaliteten i jeres dagtilbud endnu mere.

 

Workshoppen kan bookes til pædagogisk dag

 

Workshoppen henvender sig til alle der arbejder i dagtilbud: pædagoger, dagplejere, pædagogiske ledere, pædagogiske assistenter lign.

 

Kontakt Christina Abildgaard for at høre om muligheden for at booke workshop eller fagligt forløb på ca@christinaabildgaard.dk eller tlf 53772933

 

 

‘I stedet for skældud’ bog 

Erik Sigsgaard og jeg har skrevet bogen: ‘I stedet for skældud – veje til at mindske og forebygge skældud i dagtilbud’

Bogen inspirerer pædagogisk personale til at arbejde fagligt med en vigtig, og ofte tabuiseret del af pædagogikken: Skældud.

Et helt centralt emne i bogen er, hvad vi kan gøre i stedet for at skælde ud – og der er heldigvis mange alternativer og mange niveauer vi kan arbejde på.

Bogen er skrevet med stor omsorg og respekt for både børn og for det pædagogiske personale i dagtilbud.

 

Tag et smuggkig i bogen her

Bestil bogen her