I stedet for skældud

 

Sådan arbejder man fagligt med hæve kvaliteten og mindske og forebygge skældud i dagtilbud.

 

Hvad er skældud?

“Skældud er dét barnet oplever som skældud”

Sådan kan man kort definere skældud.

Derudover er der mange nuancer af skældud, som irritation, ignorering og aldersskam, der alle har skælduds effekt: Modtageren føler sig uønsket og mindreværdig.

 

Hvad kan personalet i dagtilbud gøre – rent praktisk – for at styrke kvaliteten af kommunikationen imellem kolleger og imellem børn og voksne, og dermed skrue ned for skældud?

 

På en pædagogisk dag, eller et forløb, får pædagogisk personale redskaber til at arbejde fagligt med at mindske og forebygge skældud.

 

 

Udbyttet af en pædagogisk dag eller et forløb er:

  • Relationelt perspektiv på skældud
  • Fokus på skældud-hotspots i hverdagen
  • Måder at forebygge og mindske skældud
  • Personale- og selvomsorg i praksis
  • Og vigtigst af alt: Alternativer til skældud

 

Temadagen og forløb er en blanding af oplæg, fælles refleksioner og øvelser, der udvider emnerne fra bogen ‘I stedet for skældud’ og overfører til jeres hverdagspraksis.

 

Ved et forløb støttes personalegruppen i en kulturændring der arbejder konkret med at forbedre det pædagogiske arbejdsmiljø, både for børn og for personalet.

 

Læs om forløb for dagtilbud der løfter den pædagogiske kvalitet her

 

Erik Sigsgaard og jeg har skrevet bogen ‘I stedet for skældud’ der giver pædagogisk personale viden om og redskaber til at arbejde fagligt med nedbringelse af skældud.

 

Erik Sigsgaards mange års erfaring og forskning omkring skældud og børneperspektiver inspirerer og giver stof til eftertanke.

Christina Abildgaards afsæt som pædagog og Marte Meo supervisor, guider deltagerne til praksisbrug.

 

Du og dine kolleger støttes til at hæve kvaliteten i jeres dagtilbud.

 

 

Pædagogisk dag eller forløb kan bookes til dagtilbud og skoler

 

 

 

Kontakt Christina Abildgaard for at høre om muligheden for at booke pædagogisk dag eller fagligt forløb på ca@christinaabildgaard.dk eller tlf 53772933

 

 

 

‘I stedet for skældud’ bog

Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard har skrevet bogen: ‘I stedet for skældud – veje til at mindske og forebygge skældud i dagtilbud’

Bogen inspirerer pædagogisk personale til at arbejde fagligt med en vigtig, og ofte tabuiseret del af pædagogikken: Skældud.

Et helt centralt emne i bogen er, hvad vi kan gøre i stedet for at skælde ud – og der er heldigvis mange alternativer og mange niveauer vi kan arbejde på.

Bogen er skrevet med stor omsorg og respekt for både børn og for det pædagogiske personale i dagtilbud.

 

Tag et smuggkig i bogen her

Bestil bogen her