‘I stedet for skældud’

 

Sådan arbejder man fagligt med hæve kvaliteten og mindske og forebygge skældud i dagtilbud.

 

Hvad er skældud?

“Skældud er dét barnet oplever som skældud”

Sådan kan man kort definere skældud.

Derudover er der mange nuancer af skældud, som irritation, ignorering og aldersskam, der alle har skælduds effekt: Modtageren føler sig uønsket og mindreværdig.

 

Hvad kan personalet i dagtilbud gøre – rent praktisk – for at styrke kvaliteten af kommunikationen imellem kolleger og imellem børn og voksne, og dermed skrue ned for skældud?

 

Det er netop hvad ‘I stedet for skældud’ workshop og Kvalitetsløft forløb giver personalet i dagtilbud svar på.

 

 

‘I stedet for skældud’ workshop giver deltagerne:

  • Relationelt perspektiv på skældud
  • Omsorgsplaner som supplement til læreplaner
  • Sådan spottes skældud-hotspots
  • Måder at forebygge og mindske skældud
  • Personale- og selvomsorg i praksis

 

Workshops og forløb er en blanding af oplæg, fælles refleksioner og øvelser, der udvider emnerne fra bogen ‘I stedet for skældud’ og overfører til jeres hverdagspraksis.

 

Ved et forløb støttes personalegruppen i en kulturændring der arbejder konkret med at forbedre det pædagogiske arbejdsmiljø, både for børn og for personalet.

 

Læs om forløb for dagtilbud der løfter den pædagogiske kvalitet her

 

Skole uden skældud?

Læs om ‘Relationel klasserumsledelse uden skældud’ her

Erik Sigsgaard og jeg har skrevet bogen ‘I stedet for skældud’ der giver pædagogisk personale viden om og redskaber til at arbejde fagligt med nedbringelse af skældud.

 

Erik Sigsgaards mange års erfaring og forskning omkring skældud og børneperspektiver inspirerer og giver stof til eftertanke.

Christina Abildgaards afsæt som pædagog og Marte Meo supervisor, guider deltagerne til praksisbrug.

 

Du og dine kolleger støttes til at hæve kvaliteten i jeres dagtilbud.

 

 

Workshop eller forløb kan bookes med både Erik og Christina

eller den ene af dem.

 

Tilbuddet henvender sig dagtilbud, og er for pædagoger, dagplejere, pædagogiske ledere, pædagogiske assistenter lign.

 

Kontakt Christina Abildgaard for at høre om muligheden for at booke workshop eller fagligt forløb på ca@christinaabildgaard.dk eller tlf 53772933

På denne mail kan du kontakte Erik Sigsgaard: es@kp.dk

 

 

‘I stedet for skældud’ bog

Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard har skrevet bogen: ‘I stedet for skældud – veje til at mindske og forebygge skældud i dagtilbud’

Bogen inspirerer pædagogisk personale til at arbejde fagligt med en vigtig, og ofte tabuiseret del af pædagogikken: Skældud.

Et helt centralt emne i bogen er, hvad vi kan gøre i stedet for at skælde ud – og der er heldigvis mange alternativer og mange niveauer vi kan arbejde på.

Bogen er skrevet med stor omsorg og respekt for både børn og for det pædagogiske personale i dagtilbud.

 

Tag et smuggkig i bogen her

Bestil bogen her