Marte Meo betyder Ved egen kraft www.christinaabildgaard.dk

Hvad er Marte Meo?

 

 

Marte Meo betyder ‘ved egen kraft’ og er en metode til at forbedre samspillet mellem mennesker og på den måde forbedre livskvaliteten og styrke udvikling.

 

Marte Meo er overbevisningen om, at vi alle gør det bedste vi kan, med den viden vi har lige nu og kan bruges i alle relationer fra vugge til grav.

 

Marte Meo er en tilgang til kommunikation og interaktion, med formålet at støtte udviklingen hos børn, unge, voksne og ældre borgere.

 

Metoden blev udviklet af den hollandske psykolog Maria Aarts og er baseret på observationer af, hvordan positiv interaktion kan understøtte læring og udvikling.

 

Essensen af Marte Meo ligger i at fokusere på de små, positive øjeblikke i kommunikationen og interaktionen mellem omsorgsperson og børn eller borger.

Det handler om at opdage, anerkende og styrke de naturlige ressourcer og kompetencer gennem hverdagsinteraktioner.

Dette kan bidrage til at skabe en positiv atmosfære og styrke forholdet mellem omsorgsperson og børn eller borger.

 

At arbejde med Marte Meo kan være gavnligt af flere grunde:

 

  1. Styrkelse af relationer: Det kan bidrage til at opbygge stærke og positive relationer mellem voksne og børn, eller omsorgsperson og borger, hvilket er afgørende for trivsel og udvikling.
  2. Udvikling af kompetencer: Ved at fokusere på de små, positive øjeblikke kan Marte Meo hjælpe med at styrke både børns og voksnes kommunikations- og samarbejdsevner.
  3. Positiv indflydelse på adfærd og trivsel: Marte Meo kan bidrage til at skabe en støttende og respektfuld miljø, hvilket kan have en positiv indflydelse på børns og borgeres adfærd, trivsel og selvopfattelse.
  4. Professionel udvikling: Arbejdet med Marte Meo kan også være en kilde til professionel udvikling for fagfolk inden for pædagogik, psykologi og andre relaterede områder.

 

I det hele taget handler Marte Meo om at anerkende og styrke det positive i interaktionen mellem omsorgsperson og børn eller borgere for at fremme trivsel og udvikling.

 

Som Marte Meo-supervisor viser jeg, hvordan små ændringer skaber store forandringer i relationer

Med små videosekvenser fra hverdagen finder vi frem til, hvad barnet/borgeren har brug for hjælp til.

Dernæst identificerer vi hvad omsorgspersonen allerede kan, som denne skal gøre mere af.

 

 

Marte Meo eksempel fra dagtilbud:

En børnehavepædagog havde brug for redskaber til at hjælpe en pige, som ikke kunne finde ud af at lege med andre. Pigen legede mest for sig selv, isoleret fra alle øvrige børn. På Marte Meo grundkursus fik pædagogen hjælp til at hjælpe barnet i leg med andre, bla. ved at få barnet til at tro på, at hendes legeideer var gode. I dag leger pigen med de andre børn i børnehaven, og hun kan selv invitere andre til lege.

 

 

Marte Meo eksempel fra plejecenter:

En demensramt borger var udadreagerende ved personlig hygiejne og personalet var utrygge ved ham. På et Marte Meo grundkursus blev omsorgspersonalet bla. guidet til at tydeliggøre strukturen og italesætte egen handlinger, med rolige toner, hvilket gjorde borgene tryg og der var ikke længere vold mod personalet.

 

Her kan du lære Marte Meo:

 

På Marte Meo grundkursus får de kendskab til Marte Meo og redskaber til egen pædagogiske praksis. (5 dages kursus)

 

På Marte Meo terapeutuddannelsen får du indgående kendskab til Marte Meo og lærer at bruge metoden til andre fagpersoner og familier (1½-2 års uddannelse)

 

Du kan læse mere om Marte Meo grundkursus her

 

 

 

Du kan læse mere om Marte Meo-forløb i børnefamilien her

Du kan læse mere om Marte Meo-forløb i institutionen her

Du kan læse mere om uddannelsen til Marte Meo-terapeut her