Styrk relationskompetencen

 – Pædagogisk dag til omsorgsgivere

 

En relationsarbejders vigtigste redskab er: Sig selv!

Som omsorgspersonale giver man omsorg i store mængder, og hver dag gør man en forskel for mange mennesker. Derfor er det vigtigt også at give sig selv omsorg, så man ikke brænder ud.

På denne pædagogiske dag sætter vi fokus på, hvordan relationsarbejdere passer godt på sig selv og sørger for at tanke sig selv op. Deltagerne går derfra med konkrete redskaber, som kan bruges i arbejds – og privatliv.

 

Kommunikation er afgørende for kvaliteten af arbejdet med mennesker

‘What you give is what you get’ – udsagnet gør sig også gældende, når det handler om den måde, vi kommunikerer på.

På workshoppen får deltagerne redskaber til at bruge sit ansigt og sit kropssprog, så man både vækker tillid og får god energi retur fra sine kolleger, sine børn/borgere og alle andre, man gør en forskel for.

 

En workshop med stressforebyggende effekt

 

På den pædagogiske dag får omsorgsgiverne:

 • Redskaber til at passe på sig selv i relationsarbejdet
 • Viden om effektfuld verbal- og nonverbal kommunikation
 • Redskaber til tillidsvækkende kommunikation og kvalitetskontakt
 • Mere energi til sit job (…og dermed også mere energi til sit privatliv, der jo hænger uløseligt sammen)

 

Se hvad deltagere siger om workshoppen her

 

Emnerne på den pædagogiske dag er bl.a:

 • Effekt af ansigtsudtryk: Blikkontakt/fravær af blikkontakt, smil og brug af øjenbryn
 • At nære sine faglige- og fritidsenergidepoter
 • At arbejde med relationer, påvirker os som mennesker
 • At erstatte den ‘Svære samtale’ med den ‘Omsorgsfulde samtale’ – ord skaber virkelighed
 • Et ‘Bæredygtigt relationsarbejde’ – om at vedligeholde sin arbejdsglæde

 

Denne pædagogisk dag kan bookes af børnehaver, vuggestuer, skoler og dagpleje.

 

Selvomsorg:

Den mest sundhedsskadelige branche er den, hvor mennesker arbejder med mennesker. Der er øget risiko for udbrændthed og depression. Paradoksalt nok er netop dette arbejdsfelt, der handler om menneskers følelser og betydningen af interaktion mellem mennesker, ramt at et tabu, når det handler om, hvordan personalet selv bliver påvirket af det krævende relationelle arbejde.*

På denne workshop vil vi øve, hvordan vi passer på os selv i det relationelle arbejde, og hvordan vi sørger for at tanke os selv op, f.eks. gennem øvelser, der definerer dit opladningsmode og fremhæver dine styrker.

 

 

Kvalitetskommunikation:

På workshoppen lærer deltagerne at levere relationelt arbejde med endnu højere kvalitet, da vi fokuserer på ‘kvalitetskontakt’. Omsorgsgiverne får redskaber til at bruge sit kropssprog til bevidst at skabe tillid hos de mennesker, man arbejder med, samt til forældre og pårørende.

Vi arbejder med konkrete eksempler på, hvordan vi kickstarter en relation, og hvordan afholder vi en ‘omsorgsfuld samtale’, der ellers har potentiale til at blive en ‘svær samtale’ ved at bruge en positiv forventning, tune kroppen ind på ro og bruge effektive kommunikationsteknikker.

Kvalitetskommunikation skaber kvalitetsrelationer

 

Læs blog om ‘Bæredygtigt relationsarbejde her

Hvem er workshoppen til?

Denne workshop er for alle der arbejder med mennesker og gerne vil klædes på til at skabe et bæredygtigt relationsarbejde med høj kvalitet:

 • Børnehaver
 • Vuggestuer
 • Skoler
 • Plejecenter
 • Hospitalsafdelinger
 • Sundhedsplejen
 • Døgninstitutioner
 • Tandplejen
 • Fysio- og Ergoterapeuter og kiropraktorer
 • Lægepraksis
 • Dagplejen
 • Plejefamilier

Underviser

Marte Meo supervisor og pædagog Christina Abildgaard har lavet workshops for pædagoger, plejeforældre, forældre, tandlæger og dagplejere (bl.a. sammen med Erik Sigsgaard) – altid med fokus på den positive og udviklende relation – for begge parter.

Christina vil guide os igennem en dag med tillidsvækkende kommunikation og ‘tag-selv-skulderklap’.

www.christinaabildgaard.dk

 

Deltagerne på workshoppen får et positivt energiboost til sig selv og sit job

 

Hør om muligheden for at booke denne workshop/temadag ved at kontakte Christina Abildgaard her