Pædagogisk konsulent

Få faglig sparring på din hverdag, som privat børnepasser ved faste besøg og Skypesamtaler.

Få kvalitetssikring af dit pædagogiske arbejde med børnene og hjælp til de konkrete udfordringer du står med i hverdagen.

Ved fysiske besøg og skypesamtaler med Christina Abildgaard vil du kunne tilbyde forældrene en endnu større sikkerhed i deres valg af netop dig, til at passe på deres guldklump.

Derudover får du et fagligt og personligt løft ved hvert besøg/samtale med Christina.

 

Sådan foregår besøget hos dig

På hvert besøg kommer jeg imens I leger og derefter spiser I jeres frokost. Imens observerer jeg børnene og filmer.

Når børnene sover, taler vi 2 sammen om de generelle og konkrete spørgsmål du har til dine børn.

Du får konkrete redskaber til udfordringerne du står med.

Jeg viser lidt klip fra formiddagen, som har fokus på hvad du gør godt sammen med dine dagplejebørn og hvad børnene evt. har brug for mere af, for at sikre bedst mulige udvikling udfra Marte Meo.

Besøget varer ca 3 timer.

 

Sådan foregår Skypesamtalen

Imens du kan lytte til at dine dagplejebørn tager deres lur, mødes vi 2 på skype, hvor vi kan vende dine aktuelle problemstillinger og udfordringer.

Der skal ikke nødvendigvis være tunge problemstillinger – du kan også have brug hvor hverdagssparring, inklusiv et fagligt og personligt løft, der vedligeholder din arbejdsglæde.

Samtalen varer ca 1 time.

 

Dokumentation til forældrene

Når du har en dagplejesupervisoraftale med mig, får du et opslag du kan hænge synligt i dagplejen, som dokumentation på at du har en aftalte om kontinuerlig faglig sparring, hvilket er en kvalitetssikring for forældrene.

 

Priser på pædagogisk konsulent aftale

Der er 2 pakker at vælge imellem:

Pakke 1 består af:
2 besøg + 2 skypesamtaler årligt

6900 kr for et år ved samlet betaling eller 640 kr pr mdr. i et år

 

Pakke 2 består af:
3 besøg + 3 skype samtaler årligt

10200 kr for et år ved samlet betaling eller 920 kr. pr. mdr. i et år.

 

Forældresamtaler:

Når du har en pakkeaftale har du mulighed for at få Christina med til forældresamtaler, hvor der er behov.

Måske er der særlige udfordringer omkring et barn, som I vil have hjælp til?

Måske er samarbejdet udfordrende? Eller noget helt andet.

Tilkøb af forældresamtaler er 900 kr pr. time.

Priser gældende for Fyn. Udenfor Fyn tillægges transport.

 

Fokusbarn forløb

Når et barn ikke trives, af den ene eller anden grund, kan både dagplejer og forælder få brug for friske fagøjne på barnets udfordringer og konkrete redskaber til hvad man kan gøre, for at hjælpe barnet.

Er der en særlig udfordring med at barn i din dagpleje, som mistrives, er udadreagerende, er sprogligt udfordret eller har andre udfordringer, er det muligt at lave et forløb, hvor dagplejer og forældre får vejledning.

Her vil I i fællesskab få belyst udfordringerne for barnet fra flere vinkler, og få fælles konkrete redskaber til at hjælpe barnet.

Forløbet består oftest af 2 samtaler og 3 Marte Meo videotilbagemeldinger hvor enten familien eller dagplejeren er i fokus til at hjælpe barnet bedst muligt.

 

Priser for fokusbarn forløb

Opstartsmøde og afsluttende møde med forælder og børnepasser hos børnepasser.

Derimellem et Marte Meo forløb i dagplejen eller hjemmet med 3 tilbagemeldinger online.

Forældre eller børnepasser filmer slev aftalte hverdagsklip og sender.

Samlet pris 5800 kr

Priser gældende for Fyn. Udenfor Fyn tillægges transport.

Fokusbarn forløb tilbydes uafhængigt af pakkeaftale med Christina

 

Du er velkommen til at kontakte mig for at finde ud af om du ønsker mig til din faste sparingspartner her

 

Find inspiration til foredrag til forældremødet her