Forskellen på den svære og den omsorgsfulde samtale

Hvad er forskellen på den ‘svære’ og den ‘omsorgsfulde’ samtale? ‘Den svære samtale’, har længe været betegnelsen for professionelle samtaler, hvor der er følelser på spil, hårde beskeder eller svære emner, som er ubehagelige for både modtager og afsender at være i.

100 tanker

100 tanker Sange der åbner samtaler med børn 8-12 år Læs om musikalsk workshop med samtaleredskaber nederst     Mange børn kender til små og store udfordringer som: Ensomhed Hverddags-vrede Skilsmisse Ofte tror børnene at de er de eneste der har det sådan…   Behov for at blive forstået Alle har brug for at opleve…

Den omsorgsfulde samtale – Videoworkshop

Den omsorgsfulde samtale Lær at erstatte den ‘svære samtale’ med den ‘omsorgsfulde samtale’ på 4 videomoduler forudbestil videoworkshoppen til dagtilbud og skoler herunder    Når fagpersoner skal holde samtaler med f.eks. forældre har det stor betydning hvordan samtalen afholdes.   Ved at starte med perspektivskiftet fra ‘svær samtale’ til ‘omsorgsfuld samtale’, tager vi noget af…

Skærme i børnefamilien – tema til forældremøde

Tema til forældremødet: Skærme i børnefamilien   Skærmen har gjort sit indtog i børnefamilien og er elsket og hadet for det.   For imens barnet sidder med sin tablet, kan forældrene lige få ordnet aftensmaden i ro og mag… Men samtidig nager den dårlige samvittighed hos forældrene, hvis deres barn sidder for meget med skærmen.

Lad barnet vælge sin madpakke

Lad selv barnet vælge rækkefølgen af maden   “Du skal smage!” “Rugbrød først!” “Ikke spise pølsen alene!”   Der er mange bordregler, både i børnefamilien og institutioner, der er stjæler sund udvikling hos barnet: Evnen til at mærke sig selv og kunne sige til og fra.

Selvregulering hos børn

Støt børns selvregulering – temadag for pædagogisk personale med redskaber til at hjælpe børn i affekt tilbage til ro   Børn bliver grebet af deres følelser. Store brusende følelser, som vrede over ikke at må få løbecyklen eller frustration der bliver til skub i køen på børnehavens badeværelse. Pædagogisk personale er ofte udfordret, når man…

Marte Meo grundkursus

Marte Meo grundkursus   Giv din kommunikation og faglighed et kompetenceløft på Marte Meo kursus – Et stærkt 5 dages Marte Meo kursus for omsorgspersonale kan bookes af institutioner og kommuner   Deltagerne får et indgående kendskab til Marte Meos brugbare redskaber samtidig med at de også får mulighed for at udvikle sig i sin…

Børnevenlige samlinger i dagtilbud

Børnevenlige samlinger i dagtilbud – Er samlinger for børnenes eller for de voksnes skyld?   I mange dagtilbud er samlinger en fast del af hverdagen. Samlingerne bliver ofte brugt som et fast holdepunkt på dagen, hvor børn og voksne samles, synger, taler om vejret og måske øver sig i at tale foran en flok.

Mission Skældud-fri Dagtilbud

Mission Skældud-fri Dagtilbud gratis webinar med Marte Meo supervisor Christina Abildgaard   Ingen kan lide skældud – hverken modtager eller afsender.   Missionen er at skabe en tryg hverdag for børn (og voksne) uden skældud i dagtilbud.   Men kan man overhovedet undgå skældud? Hvordan tager man fat på at arbejde med skældud? Og hvad…