Skældud podcast

Podcast om skældud med Anja Kristine Hvidberg Olsen og Christina Abildgaard, lavet af Socialt Indblik   Hvad er skældud? Bliver der stadig skældt ud? Hvad kan man gøre i stedet for at skælde ud?   Det er nogle af emnerne, som Anja Kristine Hvidberg Olsen og Christina Abildgaard taler om, i de 2 podcast afsnit…

Måltidet i dagtilbud og skole – glad mad

Glad Mad – ikke hvad vi spiser men hvordan vi spiser med børnene   Smage-tvang og krav om at sidde længe stjæler barnets naturlige forhold til mad    Måltidet i dagtilbud og indskoling er et oplagt tidspunkt på dagen for udviklingsstøttende kontakt, udvikling af sociale kompetencer og styrkelse af barnets selvregulering.

Forældresamarbejde i garderoben

Det gode forældresamarbejde starter i garderoben   Måden fagpersonale møder forældre på, og tænker om forældrene, er afgørende for kvaliteten af forældresamarbejdet. Én af vejene til trivsel hos et barn i dagtilbud eller skole, er et godt samarbejde med forældrene.   Forældrene vil det bedste for deres børn og nogle gange kommer denne hensigt til…

Støt børns selvregulering i 4 trin

4 trin der støtter barnets følelses-regulering   Når et barn er grebet af sine følelser, har det brug for hjælp fr en rolig voksen, til at falde til ro igen.   Når vi skal hjælpe en barn, der er grebet af sine følelser, kan vi bruge de 4 trin her:       1️⃣ Træk…

Forskellen på den svære og den omsorgsfulde samtale

Hvad er forskellen på den ‘svære’ og den ‘omsorgsfulde’ samtale? ‘Den svære samtale’, har længe været betegnelsen for professionelle samtaler, hvor der er følelser på spil, hårde beskeder eller svære emner, som er ubehagelige for både modtager og afsender at være i.

100 tanker

100 tanker Sange der åbner samtaler med børn 8-12 år Læs om musikalsk workshop med samtaleredskaber nederst     Mange børn kender til små og store udfordringer som: Ensomhed Hverddags-vrede Skilsmisse Ofte tror børnene at de er de eneste der har det sådan…   Behov for at blive forstået Alle har brug for at opleve…

Den omsorgsfulde samtale – Videoworkshop

Den omsorgsfulde samtale Lær at erstatte den ‘svære samtale’ med den ‘omsorgsfulde samtale’ på 4 videomoduler forudbestil videoworkshoppen til dagtilbud og skoler herunder    Når fagpersoner skal holde samtaler med f.eks. forældre har det stor betydning hvordan samtalen afholdes.   Ved at starte med perspektivskiftet fra ‘svær samtale’ til ‘omsorgsfuld samtale’, tager vi noget af…

Skærme i børnefamilien – tema til forældremøde

Tema til forældremødet: Skærme i børnefamilien   Skærmen har gjort sit indtog i børnefamilien og er elsket og hadet for det.   For imens barnet sidder med sin tablet, kan forældrene lige få ordnet aftensmaden i ro og mag… Men samtidig nager den dårlige samvittighed hos forældrene, hvis deres barn sidder for meget med skærmen.

Lad barnet vælge sin madpakke

Lad selv barnet vælge rækkefølgen af maden   “Du skal smage!” “Rugbrød først!” “Ikke spise pølsen alene!”   Der er mange bordregler, både i børnefamilien og institutioner, der er stjæler sund udvikling hos barnet: Evnen til at mærke sig selv og kunne sige til og fra.